Background Image

CURSURI si servicii

Screenshot


Cursuri arme Ploiesti

Cursuri de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, cu personal de specialitate recunoscut în domeniu de înaltă calificare și vastă experiență. Cursurile sunt organizate cu respectarea stricta a condiitilor de legalitate prevazute in norme si acte normative, respectiv :
- Legea 295/2004, actualizata, privind regimul armelor si al munitiilor
- Hotareara Guvernului nr 11/2018 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 295/204
- Dispozitiile Inspectoratului General al Politiei Romane cu nr. 21,22, 23 din 14.02.2020 privind metodologia pentru aducerea la indeplinire  atributiunilor ce revin persoanelor juridice si fizice care doresc sa detina, sa poarta si sa foloseasca arme si munitii letale si / sau neletale subpuse autorizari.
• Servicii de consultanță în domeniul armelor și munițiilor privind autorizare, procurarea, deținerea, portul, folosirea, păstrarea acestora, redactarea documentației și evidențelor pentru persoanele fizice și juridice;
• Servicii de consultanță în stabilirea regulilor de securitate conform legislației în vigoare în cadrul obiectivelor care necesită pază cu agenți de securitate înarmați;

Screenshot

• efectuarea de către personal autorizat a instructajului profesional prevăzut în legislație cu privire la scopul pentru care personalul angajat avizat, dotat cu arme de serviciu, trebuie să respecte regulile de port, folosire şi păstrare a armelor letale sau neletale aflate în dotare;

• organizarea și executarea de către personal autorizat a tragerilor pentru persoane fizice și juridice în poligon autorizat (trageri anuale obligatorii pentru persoanele fizice deținătoare de arme supuse autorizării, trageri de agrement, trageri profesionale pentru persoane juridice);